Místní lidová knihovna v Heřmanicích a SPOK
Naposledy aktualizováno: 11.06.2018 13:44:13

 Základní informace


  

Místní knihovna Heřmanice je veřejnou základní knihovnou (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.) a je zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 1619. Jejím zřizovatelem je Obec Heřmanice.

 

Poskytované služby se řídí zákonem 257/202 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a Knihovním řádem.

 

Otevírací doba:

Pondělí   15.00 - 18.00 hod.

 

Roční poplatek:

Dospělí

30 Kč

Děti 10 Kč

 

 


 Úspěchy naší knihovny


OceněníOBRÁZEK : knihovna_roku_2017.png

za propojení služeb knihovny s kulturním životem obce a výbornou spolupráci s jejím vedením

obdržela naše knihovna v rámci vyhlášení ceny Knihovna roku 2017 na slavnostním shromáždění v pražském Klementinu dne 5. 10. 2017. 

Ocenění společně převzali pan starosta Vladimír Stříbrný a knihovnice Ivana Čejková z rukou předsedy SKIP ČR Mgr. Romana Giebische, Ph.D.

 

OBRÁZEK : oceneni_skip_hermanice.jpg 

 

Fotografie ze slavnostního předání ocenění najdete ve fotogalerii. 

 


 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby


OBRÁZEK : 20170818_075938.jpg

spolu s šekem na 10 000 Kč obdržela naše obec 16. 8. 2017 na slavnostním vyhodnocení Vesnice Libereckého kraje roku 2017 v Kruhu u Jilemnice.

 


OBRÁZEK : 20170818_080007.jpg

 

 

 


Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje

 

OBRÁZEK : diplom_knihovna_2016.jpg

 

V prosinci 2016 obdržela naše knihovna cenu Nejlepší knihovna Libereckého kraje za oblast Liberecka. Diplom a odměnu 10 000 Kč jsme s panem starostou převzali z rukou paní radní Libereckého kraje ing. Květy Vinklátové na setkání knihovníků LK v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

 

OBRÁZEK : knihovnalk_2016.jpg

 

Více v časopise Světlik (Svět libereckých knihoven) na str. 29 - 33 

  


 Z historie knihovny


 

Osobnost knihovny - pan Zdeněk Pavlíček

 

OBRÁZEK : img_8137.jpgPan Zdeněk Pavlíček se stal knihovníkem místní lidové knihovny v  Heřmanicích v roce 1967 a knihovnu vedl do roku 2014, tj. 47 let.

Pod jeho vedením knihovna vždy dosahovala velmi dobrých výsledků. V roce 1980 získala a v roce 1986 obhájila titul Vzorná lidová knihovna v rámci tehdejší soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu.

V následujících letech - v době rychlého vývoje knihovnického oboru - pan Pavlíček dovedl nové trendy zachytit. Napomohla tomu i jeho ochota se odborně vzdělávat, scházet se se svými kolegy z jiných knihoven, vyměňovat si s nimi zkušenosti. Knihovna tak jako jedna z prvních na Liberecku poskytovala občanům přístup k internetu, záhy si pořídila prostřednictvím dotace z programu VISK 3 automatizovaný knihovní systém. O vysoké úrovni služeb svědčí skutečnost, že v roce 2004 byla knihovna nominována na cenu Knihovna roku. Prezentací své činnosti přispěla k vítězství Heřmanic v soutěži Vesnice Libereckého kraje roku 2006 a k zisku 3. místa v celostátní soutěži Vesnice roku.

 

Pan Pavlíček však nebyl jen knihovníkem. Pracoval v obecním zastupitelstvu, byl předsedou Osvětové besedy. Stál za veškerým kulturním děním v obci. Organizoval výstavy, zájezdy do divadel, přednášky, zábavy. Zajišťoval filmová představení v obci od obstarání filmů, přes topení v sále až po samotné promítání. Jeho velkou láskou byla vedle knihovny také obecní kronika, kterou vedl od roku 1976. Pro ni léta pořizoval bohatou filmovou a fotografickou dokumentaci. A nezapomněl na ni ani v době bleskové povodně, která v srpnu 2010 těžce zasáhla obec i jeho vlastní dům.OBRÁZEK : pavlicek.jpg

 

Sounáležitost s knihovnickou komunitou potvrzoval svým členstvím ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, k němuž se přihlásil hned po jeho obnovení v roce 1990. Nevynechal žádnou z akcí regionální organizace, a pokud mu to zdraví dovolilo, účastnil se tradiční celostátní akce "Co malé knihovny umějí a mohou".

 

V roce 2012 obdržel od Regionální organizace SKIP Libereckého kraje cenu Knihovník Libereckého kraje roku 2012 za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji.

 

Je třeba zmínit, že velkou oporou a pomocnicí v knihovně byla panu Pavlíčkovi také jeho manželka Irena.

Pan Pavlíček svou knihovnickou činnost ukončil v důsledku zhoršení zdravotního stavu v roce 2014, v němž oslavil krásné jubileum -  80 let života. 

OBRÁZEK : img_8133.jpg

 

 

 

 
Proces zabral 0.0314 sekund času a 0.6MB paměti.